Mobiliseer je medestanders, geef ze de feiten

Door Klaas van der Veen 22 februari 2018

We moeten de toegang tot medicijnen in arme landen verbeteren. Daarvan was Wim Leereveld, oprichter van de Access to Medicine Foundation overtuigd.

De grote farmaceutische bedrijven vullen een vragenlijst in, om te tonen wat ze doen op dit gebied. Een fors onderzoeksteam zoekt uit wat die vragenlijsten uitwijzen. Die informatie wordt geïnterpreteerd, geduid. Daaruit volgt kennis: ‘waaraan ligt de gebrekkige toegang, wat kan er beter’. De communicatieafdeling zet dit om in een reeks producten (rapport, website, persmateriaal). Uiteindelijk vertelt de executive director van de Foundation, Jayasree Iyer, op allerlei internationale fora welke kant het op zou moeten. Is de boodschap eenmaal de wereld ingeslingerd, dan pikken journalisten, NGO’s, overheden en specialisten die op. Zo wordt er druk op de bedrijven uitgeoefend om te zorgen voor toegankelijke medicijnen. Actie volgt.

De rol van de ontwerper.
Het communiceren van beleid en plannen naar een breed publiek heet ‘outreach’. Mijn aandeel daarin is ‘vorm geven’. Zonder vorm gebeurd er niks. Zonder vormgever kiezen de researchers de hun bekende vorm van het wetenschappelijke rapport. Onleesbaar voor de meesten, en bovendien lastig te verspreiden. Het communicatieteam wil graag een vorm hebben die past bij de ontvangers, de beslissers, invloedrijke mensen. Ik help die vorm te vinden. Dat vraagt onderzoek, en continu bouwen van prototypes, die voorgelegd worden aan het communicatieteam (doet dit wat jullie willen) en de onderzoekers (klopt het zo nog). Met name dat laatste is geweldig leuk werk. Een onderzoeker die ziet welke heldere vorm zijn of haar werk aan kan nemen, gaat gemotiveerd aan de slag.

Uiteindelijk is er een reeks producten. Het ontwerp zorgt ervoor dat die makkelijk te maken zijn, en ook samenhangen. Het hele team weet wat goed ontwerp voor ze kan doen, en teamleden komen steeds vaker zelf met voorstellen. Erg leuk.

 

 

 

 

Het idee om een index te maken die meet of medicijnen toegankelijker worden, doet er toe.

Zo’n idee heeft een duidelijke vorm nodig om zich te laten verspreiden. Een vorm passend bij elk publiek. (oorspronkelijke huisstijl door Ontwerpwerk, Den Haag)

De drie radialen verschijnen ook op de visitekaartjes.

Als de organisatie 1 beeld wil uitzenden, dan is het deze. De herkenbare figuurvormen, de executive director als gezicht van de organisatie, en de centrale vraag over dit onderwerp.

 

Ook het omslag van het centrale rapport is simpel, het vertegenwoordigd de organisatie en zegt: ‘dit gaat over echte mensen, het bevat meetgegevens en het onderwerp is antibioticaresistentie’.

Key Findings. Er zijn 4 hoofdconclusies in het rapport. Wat is er logischer dan die elk 1 pagina te geven? Op maat geschreven, daarom oogt het zo strak.

Elk van de 30 bedrijven in de Benchmark heeft 2-4 pagina’s met scores en aanbevelingen per bedrijf.

Behalve ‘key findings’, scores per bedrijf en scores voor de hele sector, bevat het rapport ook inzichten per onderzoeksgebied. Je ziet dezelfde gegevens dus in allerlei gedaantes terug.

Op de website zijn de figuren interactief. (figuren door Explanation Design gebouwd in infogram.com, website gebouwd door Clic.nl en Solomax.nl)

Allerlei onderdelen uit het rapport verschijnen als interactief figuur op het web, of als tweetbaar plaatje.

 

Explanation Design maakt een stijl voor ‘de eerste oogopslag’, want ook geweldige rapporten moeten gezien worden.

Het prikbord van de Foundation. Zien hoe het gaat worden is belangrijk voor alle medewerkers.

In de communicatieafdeling groeit het rapport dag voor dag. Tastbaar.

Explanation Design maakt veel afgeleide producten, waarin gegevens van het ‘grote’ rapport hergebruikt worden.

 

The mainstay of each report is the Report Card section. All data about one company is aggregated on 2-4 pages.

The most important design feature is the simultaneous offering of both supershort and super detailed information in the same report or even on the same page. The pale green box is the quick version of the information on the page.

We frequently make slide decks for all kinds of presentations, events or meetings. They usually refer to parts of the reports.

Seldom do we use complicated infographics. I think the bar chart, the donut and the dot table perform well, in terms of effective communication. Sometimes we use an exploded donut series.

 

Of some information, a tweetable version is made. It can survive outside of its usual context.

If you really, really need all the info, in print. There’s readers who scan the information and trust the sender, and there’s readers who want to look things up. In print. Of course, digital info would work more easily, but the overview would be gone.

Interestingly: the ‘green girl’ is loved by most, but the ‘blue guy’ attracts more attention, people frequently asking where he’s from. The reason? I think the girl fits the ‘woman on cover’ habit, and the man looks a lot more real. And reality, that’s what it’s all about.

     

(three images) The Access to Vaccines Index report card, scoring per research area and overall scoring. A clear series of graphs, ranging from industry level to company level.

Raw ingredients, put together by the team. The team gets more infographic-savvy by the minute, and learns (by doing) how infographics can help convey their message.